Sergey Malyuchenko

6.80

Execution time 0.225302 sec