Sergey Malyuchenko

6.80

Execution time 0.018044 sec