Sergey Malyuchenko

6.80

Execution time 0.239332 sec