Sergey Malyuchenko

6.80

Execution time 0.010198 sec