Sergey Malyuchenko

6.80

Execution time 0.022579 sec