Sergey Malyuchenko

6.80

Execution time 0.013658 sec