Alexey Tikhonov

7.22

Execution time 0.019747 sec