Alexey Tikhonov

7.21

Execution time 0.083634 sec