Alexey Tikhonov

7.21

Execution time 0.195933 sec