Sergey Malyuchenko

6.80

Execution time 0.01771 sec