Sergey Malyuchenko

6.80

Execution time 0.017596 sec